Stichting

Naam: Stichting Bouw Woningen Tanzania

Contact:

Stichting Bouw Woningen Tanzania
Martin Janssen
Ubbergseveldweg 114
6522 HJ Nijmegen
t 06 – 11 17 40 63
e mbcjanssen@gmail.com

Bestuur:
Marjo van Ballegoijen de Jong – Paauw – voorzitter
Martin Janssen – secretaris
Nellie Paauw – Janssen – penningmeester

Beleid: Verzorgen van goede huisvesting voor de armste onder de armen in Tanzania; arme gezinnen die financieel niet in staat zijn om in hun eerste levensbehoefte te voorzien. Om deze jonge gezinnen te ontlasten van de zorgen omtrent onderdak en daardoor het hoofd vrij kunnen maken om aan de andere levensbehoefte (eten en drinken) te kunnen werken. Dit te realiseren door donorgelden van sympathisanten te verwerven

Beloning: De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden, reiskosten of andere onkosten

Doelstelling: Zie beleid

Financieel overzicht: Zie financiën

Verslag activiteiten: Zie nieuwsbrieven en ervaringen van bouwers